ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระองค์สิ้นพระชนม์ที่[[วังคันธวาส]] [[ถนนวิทยุ]] เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2482) เวลา 23.15 นาฬิกา ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษา 54 ปี ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของ[[พระบรมวงศานุวงศ์]] ข้าราชบริพารตลอดจนผู้ใกล้ชิด นับเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีที่สิ้นพระชนม์ ในการนี้มีการประดิษฐานพระศพ ณ [[วังคันธวาส]]
 
<ref name="วไลย" /> ครั้นถึงวันออกพระเมรุเจ้าพนักงานเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง พร้อมทั้งประกอบพระโกศทองใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 5 ชั้น ในการนี้สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี เสด็จไปงานพระราชทานเพลิงพระศพด้วยพระองค์เอง ซึ่งก่อนหน้านี้สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ไม่เคยเสด็จไปงานพระราชทานเพลิงพระศพพระราชโอรสธิดาพระองค์ใด เนื่องจากคติโบราณที่ห้ามบิดามารดาเผาศพบุตร มิฉะนั้นต้องเผาอีก แต่ครั้งนี้เป็นพระราชธิดาองค์ท้ายสุด พระองค์จึงได้เสด็จมา และมีพระดำรัสที่มีนัยยะความชอกช้ำพระทัย และประชดประชันในพระชะตาชีวิตว่า ''"...อ๋อ ไปส่งให้หมด พอกันที ไม่เคยไปเลยจนคนเดียว คนนี้ต้องไปหมดกันที"''<ref name="วไลย" /> พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ณ ท้องสนามหลวง<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume= 58 |issue= 0ง |pages= 1223 |title= หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเพลิงพระศพและฉลองพระอัฏฐิ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร 2484 |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/1223.PDF |date= 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 |language=ไทย}}</ref><ref>''ประมวญสาร''. 26 พฤษภาคม 2484. หน้า 2</ref>
 
หลังการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ [[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]]ได้พระราชทานวังคันธวาสให้กับ[[โรงเรียนราชินีบน]] เพื่อเก็บผลประโยชน์เป็นรายได้บำรุงโรงเรียน <ref name="rajinibon"/> ปัจจุบันพื้นที่ของวังคันธวาสได้กลายเป็นที่ตั้งของโรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน<ref>[http://mail.rajinibon.ac.th/one_8.html?name=News&file=article&sid=9 โรงเรียนราชินีบน - สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์]</ref>
336

การแก้ไข