ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ดำรงพระยศ =21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ({{อายุปีและวัน|2515|7|21|2516|12|7}})
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายี)]]
|ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสังฆราชเจ้า (วาสน์ วาสโน)กรมหลวงชินวราลงกรณ]]
|succession = [[สมเด็จพระสังฆราชไทย|สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]
|พระนาม = สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ <br>(ปุ่น ปุณฺณสิริ)
336

การแก้ไข