ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โจเซฟ สตาลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image = Stalin Full Image.jpg
| imagesize = 220px
| caption = 1937สตาลินใน portraitค.ศ. used for state publicity purposes1937
| office = [[เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต]]
| term_start = {{start date|1924|4|3}}