ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามเจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี"

เขียนตามหนังสืองานศพ
(→‎รัชกาลที่ 4: ตามราชกิจจานุเบกษา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เขียนตามหนังสืองานศพ)
|{{อายุปีและวัน|2434|6|25|2525|12|15}}
|[[ไฟล์:Chulalongkorn LoC.jpg|center|67x67px]] [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] [[ไฟล์:Simple_gold_crown.svg|15x15px]]
|- align=center
|49
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG|center|69x69px]] หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
|ญ.
|{{วันเกิด|2435|1|5}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2526|5|1}}
|{{อายุปีและวัน|2435|1|5|2526|5|1}}
|[[ไฟล์:Jayanta Mongkol.jpg|center|70x70px]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|5049
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง_ชยางกูร.jpg|center|71x71px]] [[หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร]]
|ญ.
|{{อายุปีและวัน|1930|6|1}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าไชยานุชิต.jpg|center|68x68px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
|- align="center"
|50
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG|center|69x69px]] หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
|ญ.
|{{วันเกิด|2435|1|5}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2526|5|1}}
|{{อายุปีและวัน|2435|1|5|2526|5|1}}
|[[ไฟล์:Jayanta Mongkol.jpg|center|70x70px]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย]]
|- align=center
|51
|{{อายุปีและวัน|2433|5|1|2524|11|18}}
|[[ไฟล์:Prince Naradhip Prapanpongse.jpg|center|66x66px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
|- align=center
|39
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG|center|69x69px]] หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
|ญ.
|{{วันเกิด|2435|1|5}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2526|5|1}}
|{{อายุปีและวัน|2435|1|5|2526|5|1}}
|[[ไฟล์:Jayanta Mongkol.jpg|center|70x70px]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|4039
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง_ชยางกูร.jpg|center|71x71px]] [[หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร]]
|ญ.
|{{อายุปีและวัน|1930|6|1}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าไชยานุชิต.jpg|center|68x68px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
|- align="center"
|40
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG|center|69x69px]] หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
|ญ.
|{{วันเกิด|2435|1|5}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2526|5|1}}
|{{อายุปีและวัน|2435|1|5|2526|5|1}}
|[[ไฟล์:Jayanta Mongkol.jpg|center|70x70px]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย]]
|- align=center
|41
|{{อายุปีและวัน|2428|11|7|2517|9|8}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg|center|70x70px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
|- align=center
|56
|[[ไฟล์:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|center|72x72px]] หม่อมเจ้าภาธรมณี ศุขสวัสดิ์
|ญ.
|{{วันเกิด|2444|9|24}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2533|6|30}}
|{{อายุปีและวัน|2444|9|24|2533|6|30}}
|[[ไฟล์:Prince Sukhasawasdee.jpg|center|67x67px]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|5756
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG|center|70x70px]] [[หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร]]
|ช.
|{{อายุปีและวัน|1933|1|10}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าไชยานุชิต.jpg|center|68x68px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
|- align="center"
|57
|[[ไฟล์:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|center|72x72px]] หม่อมเจ้าภาธรมณี ศุขสวัสดิ์
|ญ.
|{{วันเกิด|2444|9|24}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2533|6|30}}
|{{อายุปีและวัน|2444|9|24|2533|6|30}}
|[[ไฟล์:Prince Sukhasawasdee.jpg|center|67x67px]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช]]
|- align=center
|58
|{{อายุปีและวัน|2440|8|8|2528|12|11}}
|[[ไฟล์:Damrong Rajanubhab, 1904.gif|center|69x69px]] สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
|- align=center
|60
|[[ไฟล์:Sithiporn Kridakara.jpg|center|76x76px]] [[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
|ช.
|{{วันเกิด|2426|4|10}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2514|6|22}}
|{{อายุปีและวัน|2426|4|10|2514|6|22}}
|[[ไฟล์:มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg|center|70x70px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|6160
|[[ไฟล์:พันธุ์วโรภาส_เศวตรุนทร์.jpg|center|63x63px]] [[พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์]]
|ญ.
|{{อายุปีและวัน|1933|8|4}}
|[[ไฟล์:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg|center|65x65px]] พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
|- align="center"
|61
|[[ไฟล์:Sithiporn Kridakara.jpg|center|76x76px]] [[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
|ช.
|{{วันเกิด|2426|4|10}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2514|6|22}}
|{{อายุปีและวัน|2426|4|10|2514|6|22}}
|[[ไฟล์:มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg|center|70x70px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
|- align=center
|rowspan="2" |62
|{{อายุปีและวัน|2450|5|30|2538|7|1}}
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าไชยานุชิต.jpg|center|68x68px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
|- align=center
|63
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส.jpg|center|61x61px]] [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส]]
|ญ.
|{{วันเกิด|2426|12|18}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2514|11|23}}
|{{อายุปีและวัน|2426|12|18|2514|11|23}}
|[[ไฟล์:Prince Chaturonrasmi.jpg|center|70x70px]] [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์]]
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|6463
|[[ไฟล์:หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา_ภาณุพันธุ์.jpg|center|68x68px]] [[หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์]]
|ญ.
|{{อายุปีและวัน|1933|10|24}}
|[[ไฟล์:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg|center|65x65px]] พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
|- align="center"
|64
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส.jpg|center|61x61px]] [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส]]
|ญ.
|{{วันเกิด|2426|12|18}}<ref name=":0" />
|{{วันตาย|2514|11|23}}
|{{อายุปีและวัน|2426|12|18|2514|11|23}}
|[[ไฟล์:Prince Chaturonrasmi.jpg|center|70x70px]] [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์]]
|- align=center
|65
|{{อายุปีและวัน|2448|6|7|2536|8|19}}
|[[ไฟล์:กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.jpg|center|74x74px]] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
|- align=center
|- align="center" bgcolor="adff2f"
|16
 
=== รัชกาลที่ 6 ===
เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุล[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีพระองค์เดียว คือ
{|class="wikitable"
! style=|ลำดับ
|- align=center
|10
|[[ไฟล์:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|center|72x72px]] หม่อมเจ้าเสพย์เสพจิตรจำนงค์<ref name=":3">หรือ{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=กรมศิลปากร|ชื่อหนังสือ=ประชุมพงศาวดาร หม่อมเจ้าเสพย์จิตรบรรจงภาคที่ 13|URL=https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/digital/api/DownloadDigitalFile/dowload/980|จังหวัด=กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่=โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ|ปี=พ.ศ. 2515|ISBN=|จำนวนหน้า=192}}</ref> สุทัศนีย์
|ช.
|{{วันเกิด|2441|11|22}}<ref name=":3" />
|{{วันตาย|2515|3|2}}<ref name=":3" />
|{{อายุปีและวัน|2441|11|22|2515|3|2}}
|[[ไฟล์:Emblem_of_the_House_of_Chakri.svg|center|72x72px]] พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร
5,458

การแก้ไข