ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องครักษ์ยี่สิบแปดนายของปันฟีลอฟ"

* นีกีตา มีตเชนโค <small>(เกิด 3 เมษายน ค.ศ. 1910)</small>
* กาฟรีลี มีติน <small>(เกิด ค.ศ. 1908)</small>
* อีวาน มอสตาเลนโค <small>(ก.เกิด ค.ศ. 1912)</small>
* อีวาน นาตารอฟ <small>(เกิด ค.ศ. 1910)</small> — ตามรายการการสู้รบของกรมทหารปืนไรเฟิลที่ 1075 เขาได้เสียชีวิตเมื่อสองวันก่อนในวันที่ 14 พฤศจิกายน, พร้อมกับ Dusheinkul Shapokov<ref name="Statiev" />
* กรีโกรี เปตเรนโค <small>(เกิด 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909)</small>