ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องครักษ์ยี่สิบแปดนายของปันฟีลอฟ"

* อะบรัม ฮรูย์ชคอฟ <small>(เกิด ค.ศ. 1910)</small>
* นีโคไล มัคซิมอฟ <small>(เกิด 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1911)</small>
* นีดีตานีกีตา มีตเชนโค <small>(เกิด 3 เมษายน ค.ศ. 1910)</small>
* กาฟรีลี มีติน <small>(เกิด ค.ศ. 1908)</small>
* อีวาน มอสตาเลนโค <small>(ก. ค.ศ. 1912)</small>