ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องครักษ์ยี่สิบแปดนายของปันฟีลอฟ"

* อีวาน นาตารอฟ <small>(เกิด ค.ศ. 1910)</small> — ตามรายการการสู้รบของกรมทหารปืนไรเฟิลที่ 1075 เขาได้เสียชีวิตเมื่อสองวันก่อนในวันที่ 14 พฤศจิกายน, พร้อมกับ Dusheinkul Shapokov<ref name="Statiev" />
* กรีโกรี เปตเรนโค <small>(เกิด 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909)</small>
* Musabek Sengirbayev <small>(กเกิดเกิด 10 มีนาคม ค.ศ. 1917)</small>
* อีวาน เชียเปตคอฟ <small>(เกิด ค.ศ. 1910)</small>
* Duishenkul Shopokov <small>(เกิด 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1915)</small> — ตามรายการการสู้รบของกรมทหารปืนไรเฟิลที่ 1075 เขาได้เสียชีวิตเมื่อสองวันก่อนในวันที่ 14 พฤศจิกายนพร้อมกับอีวาน นาตารอฟ<ref name="Statiev" />