ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox military person
| name = สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรขัตติยราชนารี
| allegiance = {{flag|ไทย}}
| allegiancebranch = [[กองทัพบกไทย]], [[กองทัพเรือไทย]], [[กองทัพอากาศไทย]] และ [[กองอาสารักษาดินแดน]]
| serviceyears =
*{{Flagicon image|Flag of the Royal Thai Army.svg|size=23px}} [[พ.ศ. 2542]] - ปัจจุบัน
*{{Flagicon image|Flag of the Royal Thai Navy.svg|size=23px}} [[พ.ศ. 2542]] - ปัจจุบัน
*{{Flagicon image|Flag of the Royal Thai Air Force.svg|size=23px}} [[พ.ศ. 2542]] - ปัจจุบัน
*{{Flagicon image|Emblem of the Volunteer Defense Corps.PNG|size=23px}} [[พ.ศ. 2535]] - ปัจจุบัน
| rank =
*[[ไฟล์:RTA OF-9 (General).svg|15px]] พลเอกหญิง
15,715

การแก้ไข