ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรสิกขา"

ลดลง 38 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 9688307 สร้างโดย 2403:6200:8870:504B:4D35:35D8:EB32:B612 (พูดคุย)
(เค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 9688307 สร้างโดย 2403:6200:8870:504B:4D35:35D8:EB32:B612 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
# '''อธิจิตตสิกขา''' คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็น[[สมาธิ]] ได้แก่การบำเพ็ญ[[สมถกรรมฐาน]]ของผู้สมบูรณ์ด้วย[[อริยศีลขันธ์]]จนได้บรรลุ[[ฌาน|ฌาน 4]]
# '''อธิปัญญาสิกขา''' คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การบำเพ็ญ[[วิปัสสนากรรมฐาน]]ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุ[[วิชชา|วิชชา 8]] คือเป็น[[พระอรหันต์|พระอรหันต์หรืออืกชื่อ]]คืออรหันต์พุทธ
#ไม่รู้เรื่อง
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
9,323

การแก้ไข