ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูเนสโก"

ลดลง 16 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
** [[เมืองแห่งวรรณกรรม]] (City of Literature)
** โครงการ[[ภาษาใกล้สูญ]]และ[[ความหลากหลายทางภาษา]] (Endangered languages and linguistic diversity projects)
** [[ผลงานชิ้นเอกด้านมุขปาฐะและมรดกที่ไม่เป็นกายภาพของมนุษยชาติ]] (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาเป็น [[มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม|มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (หรือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม)]] (Intangible Cultural Heritage)
** [[ความทรงจำแห่งโลก]] (Memory of the World) ตั้งแต่ พ.ศ. 2540
** การจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้[[โครงการอุทกวิทยานานาชาติ]] (International Hydrological Programme: IHP),
37,396

การแก้ไข