ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = สุรชัยรัชฎา อจลบุญสุริยกุล ณ อยุธยา
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = วรพล จันทร์งาม
ผู้ใช้นิรนาม