ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบแห่งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ 10"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น คณะกรรมการตรวจตรา ชุดที่ 10 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
(Miwako Sato ย้ายหน้า คณะกรรมการตรวจสอบแห่งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ 10 ไปยัง คณะกรรมการตรวจตราชุดที่ 10 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว: ที่ 10 ขยายคณะกรรมการ ไม่ได้ขยายพรรค + ใช้คำว่า ตรวจตรา ตามภาษาลาว)
 
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น คณะกรรมการตรวจตรา ชุดที่ 10 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[คณะกรรมการตรวจตรา ชุดที่ 10 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว]]
159,817

การแก้ไข