ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Ⲥⲉⲣⲕⲓ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 เดือนที่ผ่านมา
Maintenance script ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:ⲥⲉⲣⲕⲓ ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Ⲥⲉⲣⲕⲓ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: T219279 Unicode capitalization changes, page will become unreachable with a new PHP version
(Érico ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:ⲥⲉⲣⲕⲓ ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "ⲥⲉⲣⲕⲓ" เป็น "ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(Maintenance script ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:ⲥⲉⲣⲕⲓ ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Ⲥⲉⲣⲕⲓ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: T219279 Unicode capitalization changes, page will become unreachable with a new PHP version)
 
2

การแก้ไข