ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพศชาย"

ลดลง 185 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
rv.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(rv.)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
{{สั้นมาก}}
[[ไฟล์:Male.svg|thumb|สัญลักษณ์เพศชาย]]
 
[[File:ลักษณะทางเพศของมนุษย์เพศชายวัยเจริญพันธุ์.jpg|ลักษณะทางเพศของมนุษย์เพศชายวัยเจริญพันธุ์]]
 
'''เพศชาย''' (♂) หรือ'''เพศผู้''' คือ[[เพศ]]หนึ่งของ[[สิ่งมีชีวิต]] ที่ผลิต[[เซลล์สืบพันธุ์]]ขนาดเล็กที่เรียกว่า [[อสุจิ]] โดยตัวอสุจิสามารถรวมกับเซลล์สืบพันธุ์ของ[[เพศหญิง]]ที่เรียกว่า เซลล์ไข่ เกิดขั้นตอนที่เรียกว่า [[การผสมพันธุ์]] เพศชายไม่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยปราศจากการเข้าถึง[[เซลล์ไข่]]ของเพศหญิงอย่างน้อย 1 เซลล์ แต่สิ่งมีชีวิตบางอย่างสามารถสืบพันธุ์ได้โดยอาศัยการสืบพันธุ์หรือไม่อาศัยการสืบพันธุ์ แต่ละสปีชีส์ไม่ได้มีระบบทางเพศที่เหมือนกัน ในมนุษย์และในสัตว์ส่วนใหญ่ การสืบพันธุ์ถือเป็นกลไกทางพันธุกรรมแต่ในบางสปีชีส์แล้วสามารถเกิดในจากทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่น
 
ผู้ใช้นิรนาม