ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = อรรถพล อรรถวรเดช
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู่ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = สุภัค ไชยวรรณ
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู่อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม