ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานประกันสังคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ทศพลบุญส่ง กฤตวงศ์วิมานทัพชัยยุทธ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = เลขาธิการ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/271/T_0022.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ] </ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = บุญส่งบุปผา ทัพชัยยุทธ์พันธุ์เพ็ง
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองเลขาธิการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = บุปผา พันธุ์เพ็ง
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองเลขาธิการ
| หัวหน้า4_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม