ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| หัวหน้า1_ชื่อ = อภิญญานิยม สุจริตตานันท์สอนแก้ว
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/271/T_0022.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ] </ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = อุดมลักษณ์วรรณรัตน์ สอนสารีศรีสุขใส
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = โสภา เกียรตินิรชา
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = วรรณรัตน์ ศรีสุขใส
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี​
| หัวหน้า6_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม