ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:โทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย"

Updated
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Updated)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
* [[สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย]] (''*2'')
* [[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส]] (''*3'')
* [[ทีสปอร์ต 7]] (7)
* [[สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา]] (10)
 
|list3 =
* [[สถานีโทรทัศน์เอแอลทีวี|เอแอลทีวี]] (4)
* [[ทีสปอร์ต 7]] (7)
* [[สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค|NBT ส่วนภูมิภาค]] (11<!-- เป็นความละเอียดสูงเฉพาะภาคกลาง ภาคอื่นเป็นความคมชัดมาตรฐาน จึงไม่ได้ระบุว่าเป็นช่องความละเอียดสูง -->)
 
ผู้ใช้นิรนาม