ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

Rescuing 0 sources and tagging 2 as dead.) #IABot (v2.0.8.1
(→‎หน่วยงานภายใน: ส่วนวิชาการเตือนภัย แก้เป็น ส่วนวิชาการการเตือนภัย)
(Rescuing 0 sources and tagging 2 as dead.) #IABot (v2.0.8.1)
== ประวัติ ==
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย ([[คลื่นสึนามิ]]) เมื่อวันที่ [[26 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] ซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยร้ายแรงที่สุด มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง 5,396 คน มีผู้บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,951 คน ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว และธุรกิจ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจในเรื่องดังกล่าว และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548<ref>[http://www.ndwc.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=94&lang=th ประวัติศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ]{{ลิงก์เสีย|date=ตุลาคม 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัด[[สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2548 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00173083.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2548]</ref> ต่อมาจึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/051/12.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550]</ref> และสังกัด[[สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/185/1.PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552]</ref>
 
== หน่วยงานภายใน ==
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 หน่วยงาน<ref>[http://www.ndwc.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=96&lang=th โครงสร้างศูนย์เตือนภัย ]{{ลิงก์เสีย|date=ตุลาคม 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> ได้แก่
*ฝ่ายบริหารทั่วไป
*ส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย
77,439

การแก้ไข