ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ดพ7"

อัปเดตข้อมูลการเดินรถไฟ
(อัปเดตข้อมูลขบวนรถช่วงเดือนพฤษภาคม 2564)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(อัปเดตข้อมูลการเดินรถไฟ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ขบวนรถไฟ|{{{1}}}|ดพ7|กรุงเทพ|เชียงใหม่|08.30|19.30|*งดเดินรถเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระลอกใหม่
ขบวนที่ 9 เดิม</br>(ก่อน พ.ศ. 2555)}}
746

การแก้ไข