ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| nrhp =
}}
'''โรงพยาบาลสงขลานครินทร์''' (Songklanagarind Hospital) เป็น[[โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย|โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์]]ของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super tertiary care) แห่งแรกของภาคใต้ สังกัด[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] ตั้งอยู่ภายใน[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์​ นายแพทย์ [[กิตติพงศ์ ​เรียบร้อย]]​ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล​
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม