ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Health Science,</br>Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|120px]]|ชื่อย่อ=HS / MFU.|วันที่ก่อตั้ง=28 มกราคม พ.ศ. 2548<br>({{อายุปีและวัน|2005|01|28}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล|เพลงประจำคณะ=พวกเรา Health-Science|สีประจำคณะ={{color box|#32CD32}} สีเขียวอ่อน|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]|เว็บ=[https://healthsci.mfu.ac.th/health-sci-home.html สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]|คำขวัญ="สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับอาเซียน "}}<nowiki> </nowiki>'''สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Health Science, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 8 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] เป็นสถาบันการศึกษาด้าน[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]]
 
== ประวัติ ==
215

การแก้ไข