ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8732043 สร้างโดย 2403:6200:88A3:B09D:2059:FAAD:7083:19BD (พูดคุย))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สิ่งก่อสร้าง ==
*อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1 -: รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม เช่น [[ปลาม้า]] (''Boesemania microlepis''), [[ปลาหนวดพราหมณ์หนวด 14 เส้น]] (''Polynemus multifilis''), [[ปลาบ้า]] (''Leptobarbus hoevenii''), [[ปลาช่อนงูเห่า]] (''Channa aurolineatus''), [[ปลาเสือตอลายใหญ่]] (''Datnioides pulcher''), [[ปลาเทพา]] (''Pangasius sanitwongsei'') เป็นต้น
 
*อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2 -: มีตู้ปลาขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร เดินดูปลาได้รอบตู้ มีอุโมงค์ยาวประมาณ 8.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย
 
*อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 -: มีตู้ปลาทรงกระบอกที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 6.08 เมตร อุโมงค์ปลาใต้ทะเล ซึ่งเป็นอุโมงค์[[บันไดเลื่อน]]ความยาวกว่า 12.50 เมตร และมีความสูง 9 เมตร บรรจุปลาทะเลชนิดต่าง ๆ เช่น [[ปลาหมอทะเล]] (''Epinephelus lanceolatus''), [[ปลาชะลิน]] (''Chanos chanos''), [[ปลาฉลามเสือดาว]] (''Stegostoma fasciatum''), [[ปลาโรนันจุดขาว]] (''Rhynchobatus djiddensis'') และอุโมงค์ปลาฉลาม มีความยาว 16 เมตร กว้าง 6 เมตร นับเป็นอุโมงค์ที่เลี้ยง[[ปลาฉลาม]]ที่ใหญ่ที่สุดใน[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] ภายในมีปลาฉลามชนิดต่าง ๆ ได้แก่ [[ปลาฉลามเลมอน]] (''Negaprion brevirostris''), [[ปลาฉลามครีบดำ]] (''Carcharhinus melanopterus''), [[ปลาฉลามเสือดาว]] (''Stegostoma fasciatum'') และ[[ปลาฉลามขี้เซา]] (''Nebrius ferrugineus '')
 
*บ่อ[[จระเข้]]น้ำจืดขนาดพื้นที่ 3 [[ไร่]] ซึ่งเลี้ยงจระเข้พันธุ์พื้นเมืองของไทย ได้แก่ [[จระเข้น้ำจืด]] (''Crocodylus siamensis'') และ[[จระเข้น้ำเค็ม]] (''C. porosus'') มีการแสดงจับจระเข้ทุกวัน วันละ 3 รอบ<ref>เอกสารแนะนำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]]สุพรรณบุรี (อบจ.สุพรรณบุรี)</ref>
 
== อ้างอิง ==
166,235

การแก้ไข