ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

Rescuing 8 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8.1
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Rescuing 8 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8.1)
ปัจจุบัน ประกอบด้วยสำนักวิชา 15 สำนักวิชา เป็นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร ปริญญาตรี 38 สาขา ปริญญาโท 25 สาขา ปริญญาเอก 15 สาขา โดยใช้[[ภาษาอังกฤษ]]เป็นภาษากลางในการเรียนการสอน
 
หนังสือพิมพ์ไทมส์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2548 และยังได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย และสวยที่สุดแห่งเอเชีย<ref>[{{Cite web |url=http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnewsft1.php?newsid=2372 |title=มฟล.กระหึ่มคว้า ม.สวยที่สุดในประเทศ พร้อมกวาดคะแนนอีก2โหวต] |access-date=2008-04-27 |archive-date=2008-04-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080421185456/http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnewsft1.php?newsid=2372 |url-status=dead }}</ref>
 
== ประวัติ ==
=== ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ===
* ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ [[ดอกหอมนวล]] (ลำดวน)
* ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour<ref>[http://www.bma.go.th/garden/tree/mefru/mefru_e.html Melodorum fruticosum Lour.]{{ลิงก์เสีย|date=กันยายน 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
 
=== สีประจำมหาวิทยาลัย ===
 
=== พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ===
วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเนื่องจาก[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]]มีพระราชปณิธาณอันแน่วแน่ที่จะ " ปลูกป่า สร้างคน<ref>[{{Cite web |url=http://www.mfu.ac.th/2008_visitor/royal04.html |title=พระราชกรณียกิจ] |access-date=2008-07-05 |archive-date=2008-12-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20081209065018/http://www.mfu.ac.th/2008_visitor/royal04.html |url-status=dead }}</ref> " เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการธำรง ไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชิติพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคเหนือ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน รัฐบาลจึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นในจังหวัดเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อ[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] และให้สถาบันแห่งนี้เป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป
 
=== ศูนย์บริการวิชาการ ===
 
=== พื้นที่การศึกษา ===
กลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แบ่งได้ดังต่อไปนี้<ref>[{{Cite web |url=http://www.mfu.ac.th/division/building/ |title=ส่วนงานอาคารและสถาที่] |access-date=2008-07-05 |archive-date=2008-07-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080705121239/http://www.mfu.ac.th/division/building/ |url-status=dead }}</ref>
 
* อาคารเรียนรวม C1 - ห้องเรียน, สำนักงานบัณฑิตศึกษา, หน่วยจัดการสารสนเทศ
== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
=== Main Auditorium ===
หอประชุมสมเด็จย่า หรืออาคารC4 เป็นห้องประชุมขนาด 2500 ที่นั่ง ใช้เป็นสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร<ref>[{{Cite web |url=http://www.mfu.ac.th/mfunews2008/index2.php?catID=1 |title=ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2551] |access-date=2008-07-05 |archive-date=2008-05-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080514111932/http://www.mfu.ac.th/mfunews2008/index2.php?catID=1 |url-status=dead }}</ref> แก่ผู้สำเร็จการศึกษา การแสดงนิทรรศการต่างๆ และยังใช้เป็นสถานที่ในการจัด In Honor of 175 years US-Thai Friendship<ref>[http://www.america.gov/st/washfile-english/2008/June/20080623170733eaifas0.8114588.html June 23 English and Thai language Ask America webchat transcript]</ref> อีกด้วย
 
ปัจจุบัน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเป็นประจำทุกปี โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้หอประชุมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย ==
* [[จารุณี สุขสวัสดิ์]] หรือ คุณจารุณี เดส์แน็ช ดารานักแสดง : [[สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง]] (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)<ref>[{{Cite web |url=http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnewsft1.php?newsid=2228 |title=เปิ้ล จารุณี"เข้ารับปริญญาป.โท วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง] |access-date=2008-03-01 |archive-date=2008-03-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080302034221/http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnewsft1.php?newsid=2228 |url-status=dead }}</ref>
* [[เทอด เทศประทีป]] อธิการบดีคนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
*[[วาโย อัศวรุ่งเรือง|นายแพทย์ วาโย อัศวรุ่งเรือง]] แพทย์ นักร้อง นักแสดง และนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] แบบบัญชีรายชื่อ และรองโฆษก[[พรรคอนาคตใหม่]] วาโยเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้เข้าแข่งขัน''[[เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 6]]'' โดยจบอันดับที่ 8 : [[สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ]] (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา[[แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู|เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ]])
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Mae Fah Luang University}}
* [http://www.mfu.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
* [http://confucius.mfu.ac.th/default.html สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080103231635/http://confucius.mfu.ac.th/default.html |date=2008-01-03 }}
* [http://www.mfu.ac.th/phyathai/ สถาบันการบริการสุขภาพศึกษา] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071230043744/http://www.mfu.ac.th/phyathai/ |date=2007-12-30 }}
* [http://museum.mfu.ac.th/ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง]
* [http://alumni.mfu.ac.th/ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080107113143/http://alumni.mfu.ac.th/ |date=2008-01-07 }}
* [http://www.facebook.com/pages/Mae-Fah-Luang-University/109460075746785/ Mae Fah Luang University]
*{{geolinks-bldg|20.044889|99.891537}}
74,609

การแก้ไข