ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Hiro Saga01.JPG|100px]]||align="center"|[[ลี่ ฉูเสียน|สมเด็จพระจักรพรรดินีฮิโระ]]||align="center"|[[16 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2457]]||align="center"|[[พ.ศ. 2481]]||align="center"|[[3 เมษายน]] [[พ.ศ. 2481]]<br>''พระสวามีอ้างสิทธิ''||align="center"|[[28 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2537]]<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2530]]||align="center"|[[ผู่อี๋|จักรพรรดิผู่เจี๋ย]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Zhang Yunfang.jpg|100px]] ||align="center"|[[จัง หยุนฟั่ง|สมเด็จพระจักรพรรดินีจัง หยุนฟั่ง]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|[[พ.ศ. 2492]]||align="center"|[[17 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2510]]<br>''พระสวามีอ้างสิทธิ''||align="center"|[[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2542]]<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |ไม่ปรากฏ||align="center"|[[เจ้าชายยวี่เหยียน|จักรพรรดิยวี่เหยียน]]
|-
| align = "center"|||align="center"|[[ถู ยั่นหลิง|สมเด็จพระจักรพรรดินีถู ยั่นหลิง]]||align="center"|พ.ศ. 2490||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|[[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2542]]<br>''พระสวามีอ้างสิทธิ''||align="center"|ปัจจุบัน||align="center" |ยังดำรงพระชนมชีพอยู่||align="center"|[[เหิงเฉิน|จักรพรรดิเหิงเฉิน]]
|-
|}
 
== ผู้อ้างสิทธิในตำแหน่งจักรพรรดินี ==
=== [[ราชวงศ์ชิง]] ===
{| width=100% class="wikitable"
!พระรูป
!พระนาม
!ประสูติ
!เสกสมรส
!เสวยราชย์
!พ้นจากราชสมบัติ
!สวรรคต
!คู่สมรส
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress Gobele Wan-Rong (03).JPG|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีวั่นหรง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเค่อหมิน]]||align="center"|[[13 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2449]]||align="center"|[[พ.ศ. 2465]]||align="center"|[[พ.ศ. 2467]]<br>''พระราชสวามีอ้างสิทธิ''||align="center"|[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2489]]||align="center" |[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2489]]||align="center"|[[จักรพรรดิผู่อี๋]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Li Shuxian in her old days.jpg|100px]]||align="center"|[[ลี่ ฉูเสียน|สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวรุ่ยหมิน]]||align="center"|[[พ.ศ. 2468]]||align="center"|[[พ.ศ. 2505]]||align="center"|[[พ.ศ. 2505]]<br>''พระราชสวามีอ้างสิทธิ''||align="center"|[[17 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2510]]<br>''พระราชสวามีสวรรคต''||align="center" |[[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2540]]||align="center"|[[จักรพรรดิผู่อี๋]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Hiro Saga01.JPG|100px]]||align="center"|[[ลี่ ฉูเสียน|สมเด็จพระจักรพรรดินีฮิโระ]]||align="center"|[[16 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2457]]||align="center"|[[พ.ศ. 2481]]||align="center"|[[3 เมษายน]] [[พ.ศ. 2481]]<br>''พระสวามีอ้างสิทธิ''||align="center"|[[28 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2537]]<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |[[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2530]]||align="center"|[[ผู่อี๋|จักรพรรดิผู่เจี๋ย]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Zhang Yunfang.jpg|100px]] ||align="center"|[[จัง หยุนฟั่ง|สมเด็จพระจักรพรรดินีจัง หยุนฟั่ง]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|[[พ.ศ. 2492]]||align="center"|[[17 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2510]]<br>''พระสวามีอ้างสิทธิ''||align="center"|[[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2542]]<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |ไม่ปรากฏ||align="center"|[[เจ้าชายยวี่เหยียน|จักรพรรดิยวี่เหยียน]]
837

การแก้ไข