ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

{{ช.ส.อินโดจีน|2484}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/810_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและเครื่องหมายเปลวระเบิด สำหรับผู้กระทำความชอบได้รับบาดเจ็บ], เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๘๑๑, ๑๕ เมษายน ๒๔๘๔</ref>
{{พ.ร.ธ.|2477}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/2172.PDF แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ], เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๒๕๐, ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗</ref>
{{ช.ร.เอเชียบูรพา|2486}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/043/2588.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน], เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๒๕๘๙, ๑๗ สิงหาคม ๒๔๘๖</ref>
{{ช.ร.อินโดจีน}}
{{ร.จ.ม.}}
{{อ.ป.ร.2}}
11,644

การแก้ไข