ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย''' (9 ธันวาคม พ.ศ. 2431 - 4 กันยายน พ.ศ. 2467) เป็นพระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] ประสูติแต่หม่อมนวม (สกุลเดิม โรจนดิศ) มีพระนามลำลองว่า '''ท่านหญิงกลาง''' มีโสทรภคินีสององค์ คือ [[หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล]] หรือ ท่านหญิงใหญ่ และหม่อมเจ้าสรรพสมบูรณ์ ดิศกุล หรือ ท่านหญิงกลัด
 
ต่อมาหม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณได้เสกสมรสกับ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร]] พระราชโอรสองค์ที่ 47 ใน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่ประสูติแต่ [[เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5]] (สกุลเดิม โรจนดิศ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2449 และมีพระโอรส-ธิดาทั้งสิ้น 6 พระองค์องค์ คือ
== เสกสมรส ==
ต่อมาหม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณได้เสกสมรสกับ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร]] พระราชโอรสองค์ที่ 47 ใน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่ประสูติแต่ [[เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5]] (สกุลเดิม โรจนดิศ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2449 และมีพระโอรส-ธิดาทั้งสิ้น 6 พระองค์คือ
 
* หม่อมเจ้าทรงวุฒิไชย วุฒิชัย (27 มีนาคม พ.ศ. 2454 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2484) เสกสมรสกับ[[คันธรสรังษี แสงมณี]] (เดิมคือ หม่อมเจ้าคันธรสรังษี รพีพัฒน์)
* [[หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2501) เสกสมรสกับ[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร]]
* หม่อมเจ้าหญิงสุวภาพเพราพรรณ วุฒิชัยสวัสดิวัตน์ (14 มกราคม พ.ศ. 2459 – 20 กันยายน พ.ศ. 2530) เสกสมรสกับ [[หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์]]
* หม่อมเจ้าโต วุฒิชัย(30 มีนาคม พ.ศ. 2460 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463)
* หม่อมเจ้าพอ วุฒิชัย(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2463)
* หม่อมเจ้าชาย(ไม่มีพระนาม; 14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2463)
 
== สิ้นชีพิตักษัย ==
5,458

การแก้ไข