ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* {{ป.ม.|2459}}
* {{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2456}}
* {{ต.ช.|ปี=2451}}
* {{ร.ด.ม.(ศ)|2459}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/3267.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา] </ref>
* {{ว.ป.ร.3|2456}}
3,105

การแก้ไข