ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุนทรีนาฏ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2454 ชณะพระชันษา 30 ปีเศษ [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำนำพระนามจาก พระบวรวงศ์เธอ เป็น ''พระราชวรวงศ์เธอ''
 
จากการยกเลิกตำแหน่ง[[วังหน้า]] ส่งผลให้อำนาจและความเป็นอยู่ของเจ้านายวังหน้าร่วงโรย เจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ดำรงพระองค์อย่างอัตคัต พระองค์เจ้าสุนทรีนาฏเองก็ไม่มีรายได้เพียงพอ พระองค์ทรงเคยทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานเงินเพื่อทรงใช้หนี้เก่าจำนวน 10,000 บาท แต่กระทรวงวังเบิกจ่ายให้ 5,560 บาท ต่อมาทรงกู้ยืมเงินจากแสง แสงชูคำ จำนวน 350 บาท จนเกิดคดีความขึ้น<ref>วีระยุทธ ปีสาลี. ""แม่ค้าศักดินา" : การปรับตัวสู่การประกอบอาชีพของเจ้านายสตรีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475". ''ศิลปวัฒนธรรม''. 36:10 สิงหาคม 2558, หน้า 76</ref> หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ได้ประทับในเขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง<ref>พระตำหนักในเขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง</ref>
 
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุนทรีนาฏ เป็นเจ้านายชั้น "พระราชวรวงศ์เธอ" ที่มีพระชนม์อยู่เป็นพระองค์สุดท้าย ก่อนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2513{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} สิริพระชันษา 90 ปี
3,107

การแก้ไข