ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Expand wikitext"

เพิ่มขึ้น 286 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
.
(+parentPreprocessDecodeUnstrip)
(.)
function p.preprocessDecodeUnstrip(frame)
return frame:preprocess(mw.text.decode(mw.text.unstripNoWiki(frame.args[1])))
-- From experiment in https://th.wikisource.org/wiki/มอดูล:User:Ans/PerformanceTest
-- by function preprocessNowiki2M() vs preprocessNowikiM(),
-- this make code run faster?
--local text = mw.text
--return frame:preprocess(text.decode(text.unstripNoWiki(frame.args[1])))
end
-- To be invoked by Template
4,462

การแก้ไข