ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มอดูล:Expand wikitext"

เพิ่มขึ้น 280 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
to use {{{unstrip}}} and simpler version
(หน้าใหม่: local p = {} local yesno = require("Module:Yesno") function p.main(frame) local pframe = frame:getParent() local code = frame.args[1] if mw.text.trim(mw.text.killMark...)
 
(to use {{{unstrip}}} and simpler version)
end
return pframe:preprocess(code)
end
 
-- just in case we need to use {{{unstrip}}} in wikitext
-- also this make the code simpler and faster
function p.preprocess(frame)
return frame:preprocess(frame.args[1])
end
function p.preprocessUnstrip(frame)
return frame:preprocess(mw.text.unstripNoWiki(frame.args[1]))
end
 
4,463

การแก้ไข