ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองบัญชาการตำรวจสันติบาล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กองบัญชาการตำรวจสันติบาลถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีฝาหลุนกง<ref>{{cite web|url=http://www.theepochtimes.com/news/8-2-12/65857.html |title=Political Motives Suspected After Thai Deportation Arrests |work=Epoch Times |accessdate=14 August 2011 |date=12 February 2008 |author1=Martin Croucher |author2=Mo Zhengfeng |lastauthoramp=yes |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121010221506/http://www.theepochtimes.com/news/8-2-12/65857.html |archivedate=10 October 2012 }}</ref><ref>{{cite web|url=http://clearharmony.net/articles/200512/30498.html|title=Thailand: Update on the Situation of Five Falun Gong Practitioners Held in the Immigration Detention Centre |accessdate=14 August 2011|publisher=Clearharmony|date=21 December 2005}}</ref> พวกเขาใช้กลุ่มชนฝาหลุนกงเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนำเรื่องไปสู่รัฐบาล<ref>{{cite web|url=http://www.ifex.org/thailand/2001/08/09/tja_condemns_special_branch_police/|title=TJA condemns Special Branch Police for misuse of press law|date=9 August 2001|accessdate=14 August 2011|publisher=International Freedom of Expression Exchange}}</ref> และยังมีการก่อให้เกิดความขัดแย้งใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2550]] ตำรวจสันติบาลมีการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินผลถึงการเลือกตั้งอันน่าจะเป็นไปได้<ref>{{cite web |url=http://anfrel.org/download/2007_thailand.pdf |title=Thailand: Restoring Democracy, Report of International Election Observation Mission December 2007 |date=March 2008 |website=The Asian Network for Free Elections (ANFREL) |access-date=21 December 2015 |quote="27 November 2007: The National Police Commissioner is questioned by the Prime Minister's Office on why the Special Branch Police Bureau conducted an election opinion poll." |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20151221161925/http://anfrel.org/download/2007_thailand.pdf |archivedate=21 December 2015 |df=dmy-all }}</ref><ref>{{cite journal |last=Boyce |first=Ralph L. |author-link=Ralph L. Boyce |title=Thai Election Body Grapples with Fraud, Army Interference |id={{WikiLeaks cable|id=07BANGKOK6007_a}} |publisher=[[WikiLeaks]] |date=30 November 2007 |url=https://wikileaks.org/plusd/cables/07BANGKOK6007_a.html |access-date=21 December 2015}}</ref> ยังมีเหตุการณ์ลักษณะทำนองเดียวกันใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2554]] มีการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นโดยส่วนมากมองว่าเป็นการศึกษามากกว่าการสำรวจ<ref>{{cite news |title=Police deny making election survey |url=http://www.bangkokpost.com/news/local/241993/police-denies-making-election-poll |date=13 June 2011 |newspaper=Bangkok Post |access-date=20 December 2015 |url-access=subscription |quote=Special Branch had gathered information about the coming [July 3 election] for a report sent directly to the police chief, but that was not an opinion survey in the form the media reported.}}</ref>
 
หน่วยงานมีหน่วยตำรวจรบพิเศษชื่อว่า "แบล็กไทเกอร์" เป็นหน่วยรบพิเศษของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำหรับการอารักขาบุคคลสำคัญ<ref>[http://www.student-weekly.com/180411/educate1.html หน่วยงานมีหน่วยตำรวจรบพิเศษชื่อว่า "แบล็กไทเกอร์"]{{Dead link|date=September 2015}}</ref>
 
== ภารกิจ ==
8,824

การแก้ไข