ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็ดวินา เมานต์แบ็ตเทน เคาน์เตสเมานต์แบ็ตเทนแห่งพม่า"

(หน้าใหม่: {{Infobox Officeholder | honorific-prefix = เดอะไรต์ออนะระเบิล | name =เคาน์เตสเมานต์แบ็ตเทนแห่งพม่า | birthname = เอ็ดวินา เมานต์แบ็ตเทน เคาน์เตสเมานต์แบ็ตเทนแห่งพม่า | honorific-suffix = | image = Lady Mountbatten (Women at War 1939-1945...)
 
6,071

การแก้ไข