ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชาจีนวิทยา</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Sinology,</br>Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|120px]]|ชื่อย่อ=SN / MFU.|วันที่ก่อตั้ง=16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557<br>({{อายุปีและวัน|2014|07|16}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ (รักษาการ)|เพลงประจำคณะ=จีนวิทยา|สีประจำคณะ={{color box|#FF0000}} [[สีแดง]]|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]|เว็บ=[http://sinology.mfu.ac.th/index.php สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]}}'''สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Sinology, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 14 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] เป็นสถาบันการศึกษาด้านจีนวิทยาในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]]
 
== ประวัติ ==
{| class="toccolours" width="100%"
! width="33%" style="background: #FF0000; color: white; " |ระดับปริญญาตรี
! width="33%" style="background: #FF0000; color: white; " |
|-
| valign="top" |'''หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)'''
 
* สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
| valign="top" |
|}
 
! width="50%" style="background: #FF0000" |<span style="color:white">รายนามคณบดี
! width="50%" style="background: #FF0000" |<span style="color:white">ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
|-
|1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
|17 กรกฎาคม 2558 – 31 มีนาคม 2560
|-
|2. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร (รักษาการ)
|1 เมษายน 2560 – 30 เมษายน 2561
|-
|3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ (รักษาการ)
|1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562
|-
|4. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี (รักษาการ)
|1 พฤษภาคม 2562 – 14 มิถุนายน 2563
|-
| valign="top" |1. ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ (รักษาการ)
| valign="top" |พ.ศ.15 2557มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
|}
 
206

การแก้ไข