ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย"

รายชื่อสถาบัน[[อุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชา[[ทันตแพทยศาสตร์]] เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร และ/หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ ปัจจุบัน ทันตแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรทั้งสิ้น 14 หลักสูตร<ref>[httphttps://www.dentalcouncil.or.th/thPages/dentistry_program.phpDentistry รายชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ทันตแพทยสภารับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ในประเทศ)], ทันตแพทยสภา</ref> ดังนี้
 
== รายชื่อคณะ วิทยาลัย และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ==
206

การแก้ไข