ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Cosmetic Science,</br>Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|120px]]|ชื่อย่อ=CSSC / MFU.|วันที่ก่อตั้ง=28 มกราคม พ.ศ. 2548<br>({{อายุปีและวัน|2005|01|28}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ|เพลงประจำคณะ=เราคือวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.|สีประจำคณะ={{color box|#EC008B}} สีบานเย็น|ที่อยู่=มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]
 
หน่วยประสานงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 [[ถนนสาทรใต้]] [[แขวงทุ่งมหาเมฆ]] [[เขตสาทร]] [[กรุงเทพมหานคร]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|10120]]|เว็บ=[https://cosmeticscience.mfu.ac.th/index-cossci-5371.html สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]|คำขวัญ="บุคลิกภาพเด่น เน้นคุณธรรม ผู้นำวิชาการสำนักวิชาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามระดับอาเซียน"}}'''สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 7 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
 
== ประวัติ ==
|-
|1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
|พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 25612551
|-
|2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (ครั้งที่ 2)
|พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
|-
| valign="top" |2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
| valign="top" |พ.ศ. 25612557 - ปัจจุบัน
|}
 
215

การแก้ไข