ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Agro-Industry,</br>Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|120px]]|ชื่อย่อ=AI / MFU.|วันที่ก่อตั้ง=9 มีนาคม พ.ศ. 2542<br>({{อายุปีและวัน|2000|03|9}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน|เพลงประจำคณะ=อุตสาหกรรมเกษตรแม่ฟ้าหลวง|สีประจำคณะ={{color box|#FF69B4}} [[สีชมพู]]|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]|เว็บ=[http://agroindustry.mfu.ac.th/th/ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]|คำขวัญ="เป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ"}}'''สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 25432542 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 4 ของ[[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] เป็นสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตร ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]]
 
== ประวัติ ==
213

การแก้ไข