ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย|ชื่อ=สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ</br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง|ชื่ออังกฤษ=School of Information Technology,</br>Mae Fah Luang University|ภาพ=[[ไฟล์:สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png|120px]]|ชื่อย่อ=IT / MFU.|วันที่ก่อตั้ง=25 กันยายน พ.ศ. 2541<br>({{อายุปีและวัน|1998|9|25}})|ประเภท=[[สถาบันอุดมศึกษา]]ในกำกับของรัฐ|ตำแหน่งหัวหน้า=คณบดี|คณบดี=ผศ.ดร. ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง|เพลงประจำคณะ=เทคโนโลยีสารสนเทศแม่ฟ้าหลวง|สีประจำคณะ={{color box|#0000FF }} [[สีน้ำเงิน]]|ที่อยู่=333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด</br>[[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57100]]|เว็บ=[https://itschool.mfu.ac.th/it-home.html สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ< มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]|คำขวัญ="สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นสำนักวิชาที่ผลิตบัณฑิตพร้อมใช้และมีคุณธรรม ก้าวไกลไอทีเป็นแหล่งผลิตและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม มีจิตอาสาทั้งในระดับชาติและระดับสากล"}}'''สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: School of Information Technology, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ พ.ศ. 2541 เป็นสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ [[อำเภอเมืองเชียงราย]] [[จังหวัดเชียงราย]]
 
== ประวัติ ==
206

การแก้ไข