ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดชา สุขารมณ์"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.|2539}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/022/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔],๕๒๔ ราย)]เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑</ref>
{{ม.ว.ม.|2536}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/200/1_1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย] เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑ </ref>
{{ร.จ.ม.}}
11,740

การแก้ไข