ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงแคโรไลนาแห่งบูร์บง-ปาร์มา"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์ | สีพิเศษ = #ffcc00 | สีอักษร = #8f5f12 | ภาพ = | caption = | พระนามเต็ม =มาเรีย แคโรไลนา คริสตินา | ฐานันดร = เฮอร์รอยัลไฮเนส | วันประสูติ = {{วันเกิดและอายุ|2517|6|23}}<br>ไนเมเคิน [...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์ | สีพิเศษ = #ffcc00 | สีอักษร = #8f5f12 | ภาพ = | caption = | พระนามเต็ม =มาเรีย แคโรไลนา คริสตินา | ฐานันดร = เฮอร์รอยัลไฮเนส | วันประสูติ = {{วันเกิดและอายุ|2517|6|23}}<br>ไนเมเคิน [...)
 
(ไม่แตกต่าง)
5,748

การแก้ไข