ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพภาคที่ 1"

เพิ่มขึ้น 178 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ปรับปรุงใหม่
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์] หน้า ๔-๗ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓o๓ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref> ==
* [[กองทัพน้อยที่ 1]] ตั้งกองบัญชาการที่แขวงดุสิต [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
=== ส่วนบัญชาการ ===
* กองพันทหารสื่อสารที่ 21
*** กองพันพัฒนาทหารสารวัตรที่ 1 11
* กองพันทหารสารวัตรที่ 12
 
=== ส่วนกำลังรบ ===
** กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
** ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
* กองพันทหารสื่อสารที่ 21
 
=== ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ ===
* [[กองพลพัฒนาที่ 1]] (พล.พัฒนา 1)
** กรมพัฒนาที่ 1
*** กองพันพัฒนาที่ 1
** กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
*** กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
*** กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 
=== ส่วนภูมิภาค ===
* [[มณฑลทหารบกที่ 19]] (มทบ.19)
* [[มณฑลทหารบกที่ 110]] (มทบ.110)
 
=== ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ ===
* [[กองพลพัฒนาที่ 1]] (พล.พัฒนา 1)
** กรมพัฒนาที่ 1
*** กองพันพัฒนาที่ 1
** กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
*** กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
*** กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 
== รายนาม รายพระนามแม่ทัพภาค ==
969

การแก้ไข