ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระแส ชนะวงศ์"

เพิ่มขึ้น 91 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
(อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม)
* นายกสภ[[มหาวิทยาลัยนครพนม|ามหาวิทยาลัยนครพนม]] และ[[สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์]]
* อดีตนายกสภา[[มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์]]
*อดีตนายกสภา[[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* อธิการบดี[[มหาวิทยาลัยเกริก]]
 
4,945

การแก้ไข