ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลา คำจันทร์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน]] เขียนจากจินตนาการของผู้เขียนเอง โดยไม่ใช่นำมาจากนิทานพื้นบ้านแต่อย่างใด ผู้เขียนบอกในคำนำว่าอยากลองเขียนถึงผู้หญิงในประวัติศาสตร์ ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เพราะบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2534
* สิงหะนาคะ 2534
* เหรียญเวทมนต์เวทมนตร์ 2534
* แพะขาวแพะดำ (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
* แมวน้อยตกปลา (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
417,867

การแก้ไข