ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมหมื่นนเรนทรบริรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| วันประสูติ = 9 สิงหาคม พ.ศ. 2329
| วันสิ้นพระชนม์ = 17 มีนาคม พ.ศ. 2374 <br>พระชันษา 46 ปี
| ฐานันดรศักดิ์ = พระองค์เจ้าชั้นตรีโท
| พระอิสริยยศ = พระสัมพันธวงศ์เธอ
| พระบิดา = [[กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์]]
837

การแก้ไข