ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น"

 
* [[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]]
* [[บุษกร วงศ์พัวพันธ์]]{{div col end}}
 
{{div col end}}
 
 
* [[ดวงดาว จารุจินดา]]
* [[ธัญญา วชิรบรรจง]]
* [[บุษกร พรวรรณะศิริเวช]]
* [[อำภา ภูษิต]]
 
183

การแก้ไข