ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Rescuing 3 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระศพ หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และต่อมาได้นำพระนาม "วิภาวดีรังสิต" มาใช้เป็นชื่อถนน[[ถนนวิภาวดีรังสิต|ตามพระนามดังกล่าว]] (เดิมชื่อ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์)
 
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุ [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน]] โดยเชิญพระศพจากพระที่นั่งทรงธรรม [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร|วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต]] ไปยังเมรุ [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน]]
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพนักงานตั้งแต่งที่ประดิษฐาน[[โกศ|พระโกศ]]ทรงพระศพ จากนั้นมีพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ ในวันต่อมาเวลาเช้า เจ้าพนักงานเชิญ[[โกศ|พระโกศ]]ทรงพระศพลงจากพระแท่นแว่นฟ้า เชิญเข้ากระบวนพระอิสริยยศแห่จากท้องพระโรงวังสวนกุหลาบ ไปยังเมรุ [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]] บางเขน จากนั้นเชิญพระโกศทรงพระศพตั้งบนพระจิตกาธาน เวลา 22.00น. เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปยังเมรุ ในการนี้ทรงพระราชทานเพลิงพระศพ จากนั้นเจ้าพนักงานปิดฉากบังพระเพลิง จากนั้นเจ้าพนักงานถวายพระเพลิง ณ พระจิตกาธาน เจ้าพนักงานได้สุมเพลิงใต้พระจิตกาธาน เสร็จแล้ว สุมพระอัฐิไว้หนึ่งคืน วันรุ่งขึ้น เสด็จมาในพิธีเก็บพระอัฐิ จากนั้นเชิญพระอัฐิแห่กลับเข้าพระบรมหาราชวัง ประดิษฐาน ณ หอพระนาก ในพระบรมมหาราชวัง เป็นกรณีพิเศษ และมีการบรรจุพระสรีรางคาร ณ [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร|วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]เป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นที่รักยิ่งของชาว[[อำเภอพระแสง]] จังหวัดสุราษฏร์ธานี เนื่องด้วยพระองค์เป็นผู้นำความเจริญต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่จนได้รับฉายาว่า “เจ้าแม่พระแสง” และพระองค์ยังได้ประทานชื่อตำบลบางสวรรค์ ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพระแสง
354

การแก้ไข