ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัฒนธรรมไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Rescuing 0 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''วัฒนธรรมไทย''' ได้รับอิทธิพลหลักจากวัฒนธรรมอินเดีย [[จีน]] [[ขอม]] ตลอดจนวิญญาณนิยม [[ศาสนาพุทธ]]และ[[ศาสนาฮินดู]]
 
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ระบุไว้ว่า "วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน" ถึงแม้คำนิยามของวัฒนธรรมจะมีความครอบคุลมครอบคลุม และหลากหลาย ก็ยังยังมีการเน้นมิติของ ความดีงาม และมักจะใช้เป็นข้ออ้างในการ ควบคุม และ ครอบงำ สมาชิกในสังคม
 
ส่วนความหมายของวัฒนธรรมในทางสังคมวิทยานั้น หมายถึง ระบบความหมายและแบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมนั้นนั้นยึดถือและปฏิบัติ
ผู้ใช้นิรนาม