ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบการลงคะแนนแบบแฮร์-คลาร์ก"

''ค่าการโอนของผู้สมัคร PLATYPUS คือ 0.17''
|}
 
::'''4b. การแบ่งคะแนนความชอบ'''
 
:::คะแนนความชอบจากผู้สมัครรายที่ได้รับเลือกจะถูกรวมจากบัตรลงคะแนนทั้งหมด และแบ่งให้ตามอัตราค่าการโอน
 
::::<math>\mbox{value of distributed preferences} = \mbox{transfer value} * \mbox{number of preferences}</math>
 
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto;"
|-
|
'''''ตัวอย่าง:'''''
 
''จากคะแนนความชอบในลำดับแรกทั้งหมด 3,000 คะแนนของผู้สมัคร PLATYPUS, ประกอบด้วยคะแนนเสียง 1,000 คะแนนซึ่งออกให้ผู้สมัคร [[Wombat|WOMBAT]] เป็นลำดับสอง ดังนั้น WOMBAT จะได้รับคะแนนเหล่านี้ตามค่าอัตราการโอน ''
 
:<math>\mbox{170} = 0.17 * 1,000</math>
 
''ผู้สมัคร WOMBAT จะได้รับ 170 คะแนน โดยนำไปรวมกับคะแนนเดิม''
|}
 
::'''4c. การนับคะแนนรวมใหม่'''
 
:::คะแนนรวมใหม่ของผู้สมัครจะถูกคำนวน (ย้อนไปที่ขั้นตอนที่ '''3''').
 
'''5. ผู้สมัครรายที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ถึงโควตา '''
:ในกรณียังมีที่นั่งเหลือ แต่ผู้สมัครที่เหลือทั้งหมดได้คะแนนเท่ากัน หรือน้อยกว่าโควตา ผู้สมัครรายที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะตกรอบ โดยคะแนนความชอบของผู้สมัครที่ตกรอบนั้นจะถูกแบ่ง และนับคะแนนรวมใหม่อีกรอบ (ย้อนกลับไปข้อที่ '''3''') การนับคะแนนจะสิ้นสุดลงเมื่อใดที่ทุกที่นั่งได้รับการจัดสรรจนครบ
 
==ดูเพิ่ม==
6,062

การแก้ไข