ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ.JPG}}
 
'''หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม''' (17 สิงหาคม พ.ศ. 2427 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2476) เป็นพระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ]] ประสูติแต่[[หม่อมเจ้าเม้า ทองแถม]] (ราชสกุลเดิม รองทรง; พระธิดาใน[[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ]]) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2427 หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติทรงรับราชการเป็นที่ปรึกษากฎหมายใน[[กรมรถไฟหลวง]]สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา ต่อมาจึงทรงเข้ารับราชการใน[[กระทรวงเกษตราธิการ]]B.A. และทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทะเบียนการค้าจาก ([[กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]] [[กระทรวงพาณิชย์ประเทศอังกฤษ]]) ระหว่างปีและเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ พ.ศ. 2469 - 2476<ref>[http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=4 ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า]</ref>
 
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทรงเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่ง [[กระทรวงยุติธรรม]] จากนั้นทรงเป็นเลขานุการแผนกกฎหมายใน[[กรมรถไฟหลวง]] ต่อมาจึงทรงเข้ารับราชการใน[[กระทรวงเกษตราธิการ]] และทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทะเบียนการค้า ([[กรมพัฒนาธุรกิจการค้า]] [[กระทรวงพาณิชย์]]) ระหว่างปี พ.ศ. 2469 - 2476<ref>[http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=4 ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า]</ref>
 
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติมีโสทรานุชา 4 องค์ คือ
* [[หม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม]] (3 ธันวาคม พ.ศ. 2446 – พ.ศ. 2506) มีหม่อม 3 คน คือ หม่อมราชวงศ์ศรีถนอม (ราชสกุลเดิม ศรีธวัช; เกิด เมษายน พ.ศ. 2449), หม่อมราชวงศ์ศิริโสภา (ราชสกุลเดิม ศรีธวัช; เกิด พฤศจิกายน พ.ศ. 2444) และหม่อมราชวงศ์วรรณวิจิตร (ราชสกุลเดิม รองทรง) มีโอรสธิดารวม 4 คน
 
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ มีชายา 2 องค์ คือ หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ (ราชสกุลเดิม ทองใหญ่; 18 ธันวาคม พ.ศ. 2433 – 19 มกราคม พ.ศ. 2476) และหม่อมเจ้าข่ายทองถัก (ราชสกุลเดิม ทองใหญ่; เกิด 30 สิงหาคม พ.ศ. 2441) มีหม่อม 4 คน คือ หม่อมแสงมณี (สกุลเดิม วิริยสิริ), หม่อมทรัพย์ (สกุลเดิม พลวิเศษ), หม่อมศรี และหม่อมพิณ มีโอรสธิดารวม 14 คน
 
มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม ประชวรพระโรคพระหทัยพิการ ถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 พระชนมายุ 49 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบประกอบศพ เป็นพระเกียรติยศ<ref>ข่าวถึงชีพิตักษัย มหาอำมาตย์ตรี หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม</ref>
 
== ครอบครัว ==
3,107

การแก้ไข