ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม"

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ==
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า|ปี=2471}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/D/2364.PDF ข่าวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2471] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 45 หน้า 2364 </ref>
{{ต.ช.}}{{ต.ม.}}{{จ.ช.|ปี=2463}}{{ร.ด.ม.(ศ)|2553}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/2408.PDF พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา], เล่ม ๒๗, ตอน ๐ ง, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๒๔๐๘ </ref>
{{ว.ป.ร.4|ปี=2464}}
 
3,105

การแก้ไข